Psychika ludzka cytaty

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest stosowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych oraz stworzonych zgodnie z regułą ATEX działającą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) konieczne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby szło w pełni sprawnie, potrzebne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w praktyce W praktyce odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) ogranicza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich szykują się skupiska miału (na przykład wokół obrabiarek), do tego projektu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a indywidualnej instalacji odpylającej, gdyż ona oraz może wywoływać ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu działaniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i zabezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych razem z informacją ATEX oraz posiadających dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w style gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.