Para wodna entalpia

Para wodna jest wszechstronnie używanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma mały ciężar ważny zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy zapewne stanowić brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w reakcję z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej funkcjonalne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana wyłącznie w współczesnych miejscach, co do których uznaje się pewność, iż nie goszczą w nich pracowniki. Z opinie na konkretne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być duża dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.