Ciekawostki o zawodzie tlumacza

Oczywiście najbardziej powszechnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi wtedy, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co sprawia przekład procesem łatwym i mało automatycznym. Niestety, realia wyrażają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w niepewności, jak też częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i rodzajów użycia obu języków. Wielu młodych w prostych zawodzie tłumaczy idzie z błędnego założenia, iż ich działalność określana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że istnieją bezpośrednie kontakty pomiędzy określonymi terminami i zwrotami w różnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, że są niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza wcale nie polega wyłącznie na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do robienia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów jeszcze jest unowocześniania i implementowane są nowe rozwiązania, to rozumienie maszynowe jeszcze nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie zwracane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

http://erp.polkas.pl/erp-ranking-systemow-ksiegowych-w-polsce/Nowy raport agencji IDC dotyczący rynku systemów księgowych ERP w Polsce | Systemy ERP | POLKAS

O specjalistów w ogromnych miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż tłumaczenie to miejsce skomplikowane, które żąda od autora przekładu wielkiej wiedzy, dużego zainteresowania oraz przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które dodatkowo komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na jakie znajduje tłumacz angielskiego charakteryzuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka oryginalnego i docelowego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy płynące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, natomiast ich stanowienia wykazują się diametralnie inne, dlatego tłumacz wymaga być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale i pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.